Η σύνθεση του 11-μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες
της 23ης Φεβρουαρίου 2020, είναι η παρακάτω :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ    : Λυσαρίδης Γεώργιος
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποστολίδης Κωνσταντίνος
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσακαλίδης Παύλος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μεντεσίδου Ανατολή
ΤΑΜΙΑΣ     : Πετανίδης Χρήστος
ΜΕΛΗ      : Ακριτίδης Παναγιώτης
         Ανθόπουλος Κωνσταντίνος
         Καραβέλας Μιχαήλ
         Κυριακίδης Θεοδόσιος
         Χατζηκυριακίδης Κυριάκος
         Χριστοφορίδης Ιωάννης
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 του καταστατικού.