Η σύνθεση του 11-μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες
της 19ης Φεβρουαρίου 2023, είναι η παρακάτω :

Πρόεδρος: Aποστολίδης Ιωάννης
Α΄ Αντιπρόεδρος: Κυριακίδης Θεοδόσιος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Χατζηκυριακίδης Κυριάκος
Γεν. Γραμματέας: Μεντεσίδου Ανατολή
Αναπλ. Γραμματέας: Κοτανίδης Νικόλαος
Ταμίας: Δαμιανίδης Σάββας
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Νικολαΐδου Παναγιώτα
Έφορος Νεολαίας: Ανθόπουλος Κωνσταντίνος

Μέλη οι  Ασλανίδης Νικόλαος,  Δημητριάδης Γεώργιος,  Παυλίδου Πολυξένη.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 του καταστατικού.