Για την επέτειο μνήμης και την απόδοση τιμής και ευγνωμοσύνης στον Θεοφύλακτο Θεοφύλακτο (12/8/2020)

Απόδοση τιμής και ευγνωμοσύνης στον Λεωνίδα Ιασονίδη (29/7/2020)