Όπως τεκμηριώνεται από το επίσημο αρχειακό υλικό (πρακτικά, αλληλογραφία κλπ.) που υπάρχει και φυλάσσεται στην Εύξεινο Λέσχη, οι πρόδρομες ενέργειες, καθώς και οι εμπνευστές και πρωταγωνιστές της ίδρυσης του Σωματείου μας, περιγράφονται στα παρακάτω βήματα.

1) Στις 2 Μαΐου 1933 πραγματοποιείται η ιδρυτική γενική συνέλευση. Είχαν προηγηθεί, στις 19 Μαρτίου και στις 30 Απριλίου, δύο ευρείες συναντήσεις, με πρωτοβουλία εξεχόντων Ποντίων της πόλης μας, όπου ωρίμασε η ιδέα ίδρυσης «κοινωνικής και μορφωτικής λέσχης Ποντίων» στη Θεσσαλονίκη. Η γενική συνέλευση της 2ας Μαΐου ορίζει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους (με αλφαβητική σειρά) Βαφειάδη Ιορδάνη, Γραμματικόπουλο Βασίλειο, Γραμματικόπουλο Ιωάννη, Ηλιόπουλο Χαράλαμπο, Μουζενίδη Ιωάννη, Πισσαλίδη Ελευθέριο, Τερζόπουλο Αντώνιο, Τζαλιγόπουλο Παναγιώτη, Τζινιβίζη Απόστολο, Τηγανά Αβραάμ, Χαρατζίδη Βασίλειο και Χαριτάντη Ανέστη.
2) Στις 4 Μαΐου 1933 συνεδριάζει το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τους Παν. Τζαλιγόπουλο, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο (Πρόεδρο), Βασ. Γραμματικόπουλο, Αναπληρωτή Δ/ντα Σύμβουλο (Αντιπρόεδρο), Αντ. Τερζόπουλο, Γενικό Γραμματέα και Ελ. Πισσαλίδη, Ταμία.
3) Στις 8 Μαΐου 1933 υποβάλλεται πρός έγκριση στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης το σχέδιο καταστατικού, υπογραφόμενο από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη (με τη σειρά που καταγράφηκαν στο υποβληθέν κείμενο του καταστατικού) : Ιωακείμ Βαφειάδης, Βασίλειος Γραμματικόπουλος, Χαράλαμπος Ηλιόπουλος, Ιωάννης Γραμματικόπουλος, Ελευθέριος Πισσαλίδης, Ανέστης Χαριτάντης, Θωμάς Παπαμιχαήλ, Παναγιώτης Τζαλιγόπουλος, Αντώνιος Τερζόπουλος, Βασίλειος Χαρατζίδης, Απόστολος Τζινιβίζης, Ιωάννης Μουζενίδης, Αβραάμ Τηγανάς, Ιορδάνης Βαφειάδης, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Ορφεύς Κογκαλίδης, Βασίλειος Χαριτάντης, Φίλιππος Παππάς και Ισαάκ Χατζησάββας.
4) Στις 12 Μαΐου 1933 εγκρίνεται από το Πρωτοδικείο και από την Τετάρτη Οικονομική Εφορία Θεσσαλονίκης το καταστατικό «της εν Θεσσαλονίκη εδρευούσης κοινωνικής και μορφωτικής Λέσχης Ποντίων υπό την επωνυμίαν ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ».

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στις 9, 16, 19, 23 και 27 Μαΐου, για τις πρώτες ενέργειες (έκτακτες συνδρομές, εγγραφή νέων μελών, ενοικίαση κυλικείου, οργάνωση γραμματείας, εξοπλισμός αίθουσας εκδηλώσεων), για την οργάνωση της πρώτης «απογευματινής χορευτικής εκδηλώσεως» και για την προετοιμασία της γενικής συνέλευσης προς εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου από τα μέλη του επίσημου πλέον Σωματείου.

5) Στις 28 Μαΐου 1933 πραγματοποιείται η εκλογική γενική συνέλευση, κατά την οποία εξελέγησαν οι Θ. Θεοφύλακτος, Π. Τζαλιγόπουλος, Ι. Βαφειάδης, Ι. Μουζενίδης, Α. Τηγανάς, Ελ. Πισσαλίδης, Β. Γραμματικόπουλος, Α. Τερζόπουλος, Ο. Κογκαλίδης, Ηρ. Μοσκώφ, Ισ. Χατζησάββας και Αν. Χαριτάντης.
6) Στις 29 Μαΐου 1933 συνεδριάζει το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο και, με μυστική ψηφοφορία, εκλέγει, Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Παναγιώτη Τζαλιγόπουλο, Αναπλ. Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Ισαάκ Χατζησάββα, Γενικό Γραμματέα τον Αντώνιο Τερζόπουλο και Ταμία τον Ηρακλή Μοσκώφ.

Μήνας Μάιος του 1933, η «Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης» γεννιέται και κάνει τα πρώτα της βήματα...